Tervetuloa uusittuun verkkokaup­paamme!

Määrälaskuri

luonnonhiekkaHuomioithan, että laskuri ei huomioi tuotteen tiivistymistä

Täytesora 0-150 mm jakava

Karkeaa, jakavaa täytesoraa 0-150 mm käytetään isoissa täytöissä. 
Täytesora - tuotetiedot

Irtotavarana 5 m3 ylöspäin a' 26 € /m3 + rahti.

Voit laskea tarvitsemasi määrän mittaamalla alueesi pinta-alan. Kerro pinta-ala tarvitsemallasi syvyydellä ja saat tulokseksi tarvittavan määrän. Esimerkki: alueen koko on 2m x 2m = 4m2. Syvyydeltä hiekkaa tarvitaan n. 30 cm. 4 x 0,3 = 1,2 eli tarvittava määrä on yhteensä 1,2m3. Autamme mielellämme myös asiakaspalvelussa tuotteiden tarpeen arvioinnissa.

Tietoa luonnonhiekasta ja muista hiekkatuotteista

Soraa pienemmistä rakeista koostuva maalaji on hiekkaa, isommat rakeet ovat kiviä. Sora ja hiekka ovat peräisin luonnonharjuista. Soraa käytetään teiden pintaan, rakennustyömailla kantavina aineksina, nykyisin soravarantojen ehtyessä käytetään murskeita. Hiekkaa käytetään muun muassa savisten maiden keventämiseen esimerkiksi puutarhoja ja viljelmiä perustettaessa. Hiekka on kuivana kuohkeaa ja irtainta, mutta se kantaa painoa. Hiekka on haluttua maanparannusainetta, sillä sen hiushuokoisuus on heikko ja hiekka näin läpäisee hyvin vettä. Kun raekoko alkaa nollasta, kaikkein hienorakeisin aines (pöly) on mukana. Leikkihiekkana käytetäänkin yleisesti muuraushiekkaa 0 - 4 mm. Muita hiekkatuotteita ovat muun muassa luonnonhiekka 0-8mm, turvahiekka 1-8mm sekä luonnon täytehiekka 0-50mm. Luonnonhiekkaa 0-8mm käytetään yleisesti vanhojen talojen pihapiirissä ja suodatinhiekkana. Tuote sopii myös betonin raaka-aineeksi ja sadevesiputkien ympärille, sillä nimestään huolimatta, luonnonhiekka 0-8mm ei sisällä hienojakoista pölyä. Turvahiekka 1-8mm on luokiteltu, joustava hiekka esimerkiksi lasten leikkikentille tai salaojien päälle. Turvahiekkaa voidaan käyttää myös rannoilla tai vanhojen talojen pihapiirissä. Koska turvahiekka ei sisällä hienojakoista pölyä, se joustaa eikä kovetu. Luonnon täytehiekka 0-50mm on seulottu luonnonhiekka, joka sisältää kiviä. Se sopii myöskin vanhojen talojen pihapiiriin, ojien täyttöön, peltoteiden pintaan ja luonnolliseen maisemointiin. Luonnonhiekkaa 0-50mm voidaan käyttää myös nurmikkopihan tai kasvimaan perustukseen, kun alla oleva maa on savista, jotta vedenläpäisykyky paranee. Karkeaa jakavaa soraa voi käyttää isoihin täyttöihin.