Tietosuoja

toimitus ikoni

Jopa ilmainen toimitus

tuotevalikoima ikoni

Luomu­tuote­valikoima

trukki ikoni

Ammattitaitoinen henkilökunta

asiakaspalvelu ikoni

Nopea asiakaspalvelu

Evästeiden käyttö

Tämä sivusto käyttää evästeitä verkkokaupan ominaisuuksien toteuttamiseen, vierailijoiden laskemiseen ja vierailulähteiden määrittämiseen. 
Evästeet auttavat selvittämään mitkä sivut kiinnostavat kävijöitä eniten ja miten kävijät liikkuvat sivuston sisällä.

Tämän verkkosivuston kävijöiden seurantapalvelun tarjoaa Google Analytics, jolle tiedot lähetetään anonymisoituna. Kerättyä dataa ei jaeta muille osapuolille. 
Vierailutiedot kerätään anonyymisti eikä vierailijoita pyritä tunnistamaan.

Lisätietoa evästeistä ja tietosuojasta voit lukea täältä

Rekisteriseloste

Henkilötietolaki (523/99) 10 §

Laatimispäivä 22.02.2012

 1. Rekisterinpitäjä

Pohjolan Ykkösraivaus Oy / Ykkösmyynti

Y-tunnus: 0889427-2

 1. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Pohjolan Ykkösraivaus Oy / Ykkösmyynti

Minna Enjala

040-5508019

 1. Rekisterin nimi

 Pohjolan Ykkösraivaus Oy / Ykkösmyynti:n verkkokaupan käyttäjärekisteri

 1. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus)

 Pohjolan Ykkösraivaus Oy / Ykkösmyynti:n verkkokaupan käyttäjärekisteriin tallennettuja henkilötietoja käytetään asiakassuhteiden hoitamiseen, yhteydenottojen hoitamiseksi, markkinointitarkoituksiin sekä muihin verkkopalveluihin liittyviin tarkoituksiin.

 1. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin kerätään rekisteröidyistä perustietoja, kuten:
– nimi
– osoite
– puhelin
– sähköposti

Tiedot sijaitsevat Suomessa.

 1. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterinpitäjä rekisteröi  Pohjolan Ykkösraivaus Oy / Ykkösmyynti:n verkkokaupan käyttäjästä ne tiedot, jotka käyttäjä itse ilmoittaa verkkosivustoa käyttäessään.

 1. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Ei säännönmukaisia tietojen luovutuksia kolmansille osapuolille. Ei tietojen luovutuksia EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

 1. Rekisterin suojauksen periaatteet

 Pohjolan Ykkösraivaus Oy / Ykkösmyynti:n verkkokaupan käyttäjärekisterin tiedot on tallennettu rekisterinpitäjän järjestelmään, joka on suojattu käyttöjärjestelmän suojausohjelmiston avulla. Järjestelmään sisäänpääsy edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä. Järjestelmä on myös suojattu palomuurein ja muiden teknisten keinojen avulla. Järjestelmään tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain tietyt, ennalta määritellyt rekisterinpitäjän työntekijät. Rekisterin sisältämät tiedot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa.

 1. Rekisteröidyn kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten. Kielto tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilöille.

 1. Rekisteröidyn tarkastus-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopiot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

 1. Tiedon korjaaminen

Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta. Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjän rekisteriasioista vastaavaan henkilöön tiedon korjaamiseksi.

Copyright © 2024 Pohjolan Ykkösraivaus Oy