Tervetuloa uusittuun verkkokaup­paamme!

Määrälaskuri
Huomioithan, että laskuri ei huomioi tuotteen tiivistymistä

Hiekat

Soraa pienemmistä rakeista koostuva maalaji on hiekkaa, isommat rakeet ovat kiviä. Sora ja hiekka ovat peräisin luonnonharjuista. Soraa käytetään teiden pintaan, rakennustyömailla kantavina aineksina, nykyisin soravarantojen ehtyessä käytetään murskeita. Hiekkaa käytettään savisten maiden keventämiseen esimerkiksi puutarhoja ja viljelmiä perustettaessa. Hiekka on kuivana kuohkeaa ja irtainta, mutta kantaa painoa. Hiekka on haluttua maanparannusainetta, sillä sen hiushuokoisuus on heikko ja hiekka näin läpäisee hyvin vettä. Kun raekoko alkaa nollasta, kaikkein hienorakeisin aines (pöly) on mukana. Leikkihiekkana käytetäänkin yleisesti muuraushiekkaa 0 - 4 mm.Turvahiekkaa käytetään lasten peli- ja leikkikentillä, turvahiekka ei sisällä lainkaan pölyä, joten se ei tiivisty eikä kovetu, vaan "joustaa".